Cartaz premiado a Josuha Acuña Martinez polo ICG Instituto Galego de Consumo

Foto do autor do cartel enviada por Bluetooth
Cartel de Josuha Acuña Martínez que acadou e recibiu o 1º premio no concurso anual sobre consumo responsable da Escola Galega de Consumo do 2010 no que expresa a necesidade que a sociedade actual demanda de ter unha información veraz e axeitada sobre todos os productos que ofrecense a venda. Josuha amosa ser un novo valor artístico consolidandose grazas a súa labor creativa no mundo do deseño gráfico, a banda desenhada, a arte da rúa e a música entre outras facetas. Parabén a él e a Vanessa Rodal Otero que tamén foi premiada cun accesit. Ambolos dous cursaban 2º de Bacharelato de Artes no IES María Soliño de Cangas (2011).
Josuha recollendo o premio (foto: Andrés Hermelo)