...7 Saberes necesarios para a educación...

"...Se queremos que a Terra poida satisfacer as necesidades dos seres humanos que a habitan, entón a sociedade humana debe transformarse. Nesta evolución cara aos cambios fundamentais dos nosos estilos de vida e os nosos comportamentos, a educación no seu sentido máis amplo desempeña un papel preponderante. A educación é a forza do futuro, pois constitúe un dos instrumentos máis poderosos para realizar o cambio. Un dos desafíos máis difíciles será o de modificar o noso pensamento de maneira que faga fronte á crecente complexidade, a rapidez dos cambios e a imprevisibilidad que caracterizan o noso mundo. Debemos reconsiderar a organización do coñecemento, e para iso debemos derrubar as barreiras tradicionais entre as disciplinas e concibir unha maneira de reunir o que ata agora estivo separado. Debemos reformular as nosas políticas e programas educativos. E ao realizar estas reformas cómpre manter a ollada fixa a longo prazo, cara ao mundo das xeracións futuras, pois temos unha enorme responsabilidade en relación a elas..." (Edgar Morin) Editorial Paidos 2007
Ninguén está en posesión da verdade absoluta e todo e relativo, De feito incluso este texto ten moitas interpretacións posibles e é importante mirar, obserbar e analizar desde varios puntos de vista, e os cambios deben procurarse sempre a mellor e non traballar en aceptar as cousas tal e como son ou en aceptarnos a nosotros mesmos sen procurar unha evolución positiva, sempre que sexa posible...