Arte animada dixitalmenteObras mestras do simbolismo, manierismo, paisaxismo, romanticismo e neoclasicismo son animadas neste audiovisual. O deseño de Raheel Ahmed "conxela" xestos de pinturas en animacións dixitais. O enigma da beleza.
Recursos educativos relacionados na despensa de Leonardo.