Última chamada

Vanesa Rodal Otero vende un dos seus cadros da exposición colectiva deste ano para amortizar o diñeiro que se tivo que gastar pra mercar o bastidor, a tela e as pinturas e poder seguir aprendendo e creando. POR SÓ 20 euros (practicamente regalado) podes adquirir esta obra que mide 100x80 cm (un 80F) e está pintada ...con acrílica e moita paixón. Poden pórse en contacto con ela por correo electrónico a: vane_33A@hotmail.com
ou ao do noso blog bacharelato.de.artes@gmail.com