Coaching para estudantes

Os estudantes enfrontanse a unha inmensa presión e demanda nun medio actual de ritmo rápido e competitivo. Espérase deles que logren boas cualificacións, espérase que realicen actividades extraescolares, e ao mesmo tempo espérase que logren equilibrar unha exitosa vida social e familiar. Cando eles non son capaces de facelo, poden comezar a experimentar unha baixa autoestima, un permanente foco en pensamentos negativos e por conseguinte a perda de motivación para acadar as súas propias metas.

Empresarios coma o chileno Pablo Menichetti propoñen incluso métodos e técnicas para apoialos cunha empresa formada en Singapur adicada a estudar as últimas tecnoloxías educacionais co obxectivo de axudar aos estudantes a lograr mellores resultados, desenvolver a súa Intelixencia Emocional (IE) e entregarlles ferramentas de vida para ter éxito nunha sociedade global e competitiva. Os obcxetivos son desenvolver maior confianza e autoestima, ser automotivado e orientado aos resultados, acadar resultados académicos de excelencia, desenvolver alta intelixencia emocional, entender o rol dos pais, aprender a importancia da familia e a importancia dos valores que estes novos educadores ou gobernantes estimen fundamentais e a buscar permanentemente a excelencia nas súas vidas. Fonte: Chile.com
O perigo podería surxir si as metas convertense en obcxetivos estresantes polo que cabe ter moito coidado na aplicación dos métodos que dende hai décadas empreganse para a formación no mundo empresarial no que se obtiveron grandes resultados  e que na actualidadeque agora extrapolanse a outras actividades e obcxetivos da vida cotidiana.