"La Educación Prohibida" 2º avance da película (post nº190)

"O ensino prohibido" Un crecemento orgánico compartido que xera consciencia e conciencia nun proceso actualizado no que a responsabilidade recae en cada un de nós na actual etapa de transición a un novo ensino. Esta longametraxe basease nun proxecto pedagóxico centrado no coñecementos do ser humano e a idea de que a aprendizaxe e o ensino deben axudar ao pleno desenvolvemento das potencialidades humanas en todos os aspectos da vida.