Actividades Solidarias na Escola María Soliña da India


Conexión Artes María Soliño de Cangas (Pontevedra) coa Escola María Soliña de Pubai (India)