O Artista e a Empresa

García Reinoso basou unha ponencia en TED comparando a Felipe IV que encargaou o cadro das Meninas (como empresario ou accionista maioritario) ao resultado pictórico de Velázquez (como consumidor final que adquire un producto). Considera esta obra de 1655-1656 como o primeiro cadro conceptual da Historia da Arte. O relator afirmou que "...Xa non precisamos aos reis, a importancia radica na masa crítica pensante grazas a conectividade global acadando os nosos fins con novos métodos como as solucións que Diego Velazquez materializou con creatividade nos seus obxectivos..." O artísta, deseñador e consultor en comunicación  arxentino que reside en París termina a exposición co seguinte slogan: Todos xuntos compartindo a nosas singularidades e diferencias, apostando a nosas ideas creativas PODEMOS.