Escolas Tándem: Proxectos educativos efectivos

Salvador García e David Martí presentan o seu interesante proxecto de colabaración no ámbito da innovación educativa. Unha asociación de obxectivos e esforzos que benefician a toda a comunidade.