Factores que determinan a percepción visual

Ponencia de Beau Lotto en Oxford, Inglaterra en xullo de 2009