exalumnos colaboradores


Josuha Acuña estuda actualmente Belas Artes en Pontevedra e conta con varios proxectos e iniciativas relacionadas ca banda deseñada. O excelente exalumno voltou este curso a unha das suas antigas aulas do IES María Soliño esta vez a falar do seu proceso creativo e avances formativos.