Debuxos de Luz Rodríguez Rivas para Cultura Audiovisual.

Luz Rodríguez Rivas empregou os seus debuxos e fotografías para un dos exercicios da asignatura Cultura Audiovisual de 1º de bacharelato do curso 2012-2013