Educación "Hacker"

Este audiovisual segue os parámetros do cine sen cámara.

"EDUCACIÓN HACKER" é un título que está vinculado directamente á idea que Pekka Himanen desenvolve en torno á ética. Carlos Escaño, autor deste video, relaciónaa co ámbito da educación, a cal está engarzada cos valores propios da cultura libre: compartir coñecemento, intercreatividade, crítica, apertura e desenvolvemento libre. Audio en castelán.

V xornadas internacionales de educación artística