Expresar co audiovisual

A proposta ao alumnado foi expresar mediante un audiovisual que farían  si tiveran o mundo nas suas mans. Na ligazón podense  ver 5 audiovisuais creados integramente por eles máis un teaser do profesor para animarlles.