SAIDAS PROFESIONAIS DO BACHARELATO DE ARTES como acceder e accesos que proporcionaO Bacharelato de Artes orienta ao alumnado no campo da creación plástica, musical e escénica e sensibilízano no estudo e goce da produción visual. Comparte os obxectivos e materias comúns  coas demais  modalidades do bacharelato.
O Bacharelato artístico é unha das opccións do Ensino Secundario Post-obligatorio. Sensibiliza e capacita ao alumno para un desenvolvemento posterior en ciclos formativos e carreiras universitarias vinculadas ás humanidades, especialmente ás relacionadas coas Artes Plásticas e Audiovisuais, Artes Escénicas e Música.


Estudos aos que dá acceso:

Titulacións ás que dá acceso o BACHARELATO DE ARTES:


 AS FAMILIAS PROFESIONAIS
 Artes gráficas, Comunicación, Imaxe e Son, Edificación e obra civil, Madeira e moble, Imaxe persoal, Téxtil, confección e pel, Vidrio e cerámica

A OFERTA FORMATIVA
Familias Profesionais-Ciclos Formativos Superiores de Formación Profesional
Artes Gráficas, -. Deseño e produción editorial,-. Produción en industrias de artes gráficas, - Comunicación, -Imaxe e Son, -. Realización de audiovisuais e espectáculos,-. Produción de audiovisuais, radio e espectáculos,-. Imaxen,-. Son,  Edificación e Obra Civil,-. Desenrolo e aplicación de proyectos de construcción,-Desenrolo de proxectos urbanísticos e operacións topográficas,-. Realización e planes de obra,- Imaxe Persoal,-. Asesoría de imaxe persoal -. Estética, Madeira e Moble,-. Desenrolo de productos de carpintería e moble,-. Producción de madeira e moble,Vidrio e Cerámica,-. Desenrolo e fabricación de productos cerámicos, - Fabricación e transformación de productos de vidrio
NOVOS CICLOS E CICLOS MODIFICADOS
- Técnico superior en patronaxe e modaCiclos Formativos Superiores
Xoiería de Arte, Xoiería artística, Orfebrería e platería artísticas, Bisuteria artística.Esmaltes Artísticos, Esmalte artístico ó lume sobre metais, Arte Floral, Artes aplicadas ao Muro, Mosaicos, Deseño Gráfico, Ilustracións, Fotografía artística, Gráfica publicitaria, Deseño Industrial, Modelismo e maquetismoIndustrial Mobiliario, Deseño de Interiores, Proxectos e direción de obras de decoración, Arquitectura efímera - Escaparatismo - Amoblamento - Elementos de xardín Cerámica Artística- Modelismo yematricería,  cerámica - Pavimentos e revestimintos cerámicos, Artes Aplicadas á Indumentaria, Estilismo de indumentaria, - Modelismo de indumentaria,Artes Aplicadas ao Libro, Gravado e técnicas de estampación, Edición de arte - Encadernación artística, Textís,artísticos, Téxtil,  Encaixes artísticos, Bordados e reposteiros, Estampacions e tintados artísticos, Estilismo tecidos de calada, Texidos en baixo lizo, Colorido de coleccións, Artes Aplicadas da Escultura, Artes aplicadas da pedra, Artes aplicadas da madeira, Artes aplicadas do metal, Vidrio artístico, Artes do vidrio, Vidrieiras artísticas


Estudios universitarios aos que da acceso:
Licenciado
Belas Artes
Historia
Historia da Arte
Comunicación audiovisual
Publicidade
Diplomado
 Arquitecto técnico ou Inxeniero técnico
Inxeniería Técnica en Deseño Industrial
Títulos Propios: Graduado en Inxeniería do Deseño Industrial e desenvolvemento do Producto


Titulacions ás que se pode acceder dende calquera modalidade de bacharelato:
Licenciado, Arquitecto ou Inxeniero, Dereito, Ciencias da Actividade Física e o DeporteCiencias Políticas e da Administración, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Xeografía, Humanidades, Pedagoxía, Periodismo, Psicoloxía, Publicidade e Relacións Públicas, Socioloxía, Traducción e Interpretación, Diplomado, Arquitecto técnico ou Inxeniero técnico:, Biblioteconomía e Documentación, Educación Social, Xestión e Administración Pública, Logopedia, Mestre (todalas especialidades), Relacions Laborais, Terapia Ocupacional, Traballo Social, Turismo, Títulos Propios:Graduado en Artes e Deseño, Graduado en Aviación Comercial., Piloto comercial, Graduado en Criminoloxía e Política CriminalGraduado en Comunicación e Relacions Públicas, Graduado en Dirección Hoteleira, Graduado en Estudos Inmobiliarios e da Construcción, Graduado en Medios audiovisuais, Graduado en Fotografía e creación dixital, Graduado en Investigación Privada, Graduado en Multimedia, Graduado en Prevención e Seguridade Integral, Graduado en Realización Audiovisual e Multimedia, Graduado en Tributario e Contable, Graduado Superior en Cine e Audiovisuais, Graduado Superior en Comercio Internacional, Graduado Superior en Deseño, Graduado Superior en Xestión de Empresas Aeronáuticas e Operacions Aéreas, Graduado Superior en Imaxe, Graduado Superior en Aviación Comercial., Piloto de transporte de liña aérea


(Actualmente seguen xurdindo novos graos con novas especialidades relacionadas coa educación artística como:
Grao Arte, Grao Arte e Deseño Gráfico e Multimedia, Grao Artes Escénicas e Mediáticas, Grao Artes Escénicas e Mediáticas e Danza, Grao Comunicación Audiovisual e Artes Escénicas Grao, Comunicación Audiovisual e Dirección e Creación de Empresas, Grao Comunicación Audiovisual e Multimedia, Grao Comunicación Audiovisual e Multimedia Bilingüe, Grao en deseño e desenvolvemento de videoxogos, Grao en deseño de multimedia-gráfico, Grao Deseño de Interiores, Grao Deseño de Produto, Grao Deseño Gráfico, Grao Deseño Moda)


link: (+INFO outras comunidades)


Salidas académicas desde 1º de bachillerato
fuente: Victor Cuevas..


Estudios Universitarios con acceso preferente:
Bellas Artes, Biblioteconomía y Documentación, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y de la Información, Comunicación Audiovisual, Derecho, Educación Física, Filosofía, Geografía, Graduado Social, Historia, Historia del Arte, Maestro en todas las especialidades, Ingeniería Técnica de Diseño Industrial, Pedagogía, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Psicología, Relaciones Laborales, Sociología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Traducción e Interpretación.
Grados en Enseñanzas Artísticas:
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Pintura, Escultura, Textil, Arqueología y Documento Gráfico), Diseño (Interiores, Gráfico, Moda y Producto), Vidrio, Arte Dramático, Música y Danza.
Ciclos Formativos de Grado Superior:
Familias profesionales de Artes Aplicadas a la Escultura, Joyería de Arte, Diseño Gráfico, Artes Aplicadas al Libro, Diseño Industrial, Cerámica Artística, Artes Aplicadas a la Indumentaria, Artes Aplicadas al Muro, Diseño de Interiores, Esmaltes, Textiles Artísticos, Vidrio Artístico, Arte Floral.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS y OPCIONES PROFESIONALES

* Bellas Artes.
* Biblioteconomía y Documentación.
* Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
* Ciencias de la Educación.
* Ciencias de la Información.
* Ciencias Políticas y de la Administración.
* Comunicación Audiovisual.
* Derecho.
* Filosofía.
* Geografía.
* Graduado Social.
* Historia.
* Historia del Arte.
* Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
* Maestro en sus distintas especialidades.
* Maestro en Educación Musical.
* Pedagogía.
* Periodismo.
* Publicidad y Relaciones Públicas.
* Relaciones Laborales.
* Terapia Ocupacional.
* Trabajo Social
* Traducción e Interpretación.
* Turismo.

ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

* Textil Arqueología.
* Documento Gráfico.
* Escultura.
* Pintura.
* Textiles. 
ESTUDIOS ARTÍSTICOS PROFESIONALES

Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO

· Diseño de Moda.
· Diseño de producto.
· Diseño Industrial.
· Diseño de Interiores.

ESTUDIOS SUPERIORES DE CERÁMICA Y VIDRIOCon el BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA:

  • Grado en Música: se pueden estudiar en las Escuelas Superiores de Música.
  • Grado en Historia y Ciencias de la Música: se puede estudiar en la Univ. Autónoma de Madrid, Univ. de Granada, Univ. de Oviedo, Univ. de Salamanca, y Univ. de Valladolid.
  • Grado en Artes Escénicas, Grado en Artes Visuales y Danza, y Grado en Composición de Músicas Contemporáneas.
  • Grado en Ciencias de la Danza: se puede estudiar en la Univ. Europea de Madrid (privada).
  • Grado en Educación Primaria (realizando la especialización en Música).


Artículo de LA DESPENSADE LEONARDO:
¿Por qué estudiar en un Bachillerato de Artes?
...En obras....recopilando y cotejando más informaciones...
bacharelato.de.artes@gmail.com