Ken Robinson: ¡A iniciar a revolución da aprendizaxe!

Propostas de Ken Robinson 4 anos despois da ponencia sobre educación máis vista no mundo.