Egan Beresford


Beresford Egan (1905 - 1984) was a South African-born illustrator and graphic artist. He left South Africa for England in July 1926, and quickly established himself in the artistic and literary atmosphere of London working for various small presses such as Mandrake Press. Egan's illustrations appeared in an edition of Baudelaire's Les Fleurs du mal (1929). He also illustrated several works of the French writer Pierre Louÿs.
  [fonte:Wikipedia]
Music by :Thomas Newman
Beresford Egan (1905 - 1984) ilustrador e artista gráfico. Saíu de Suráfrica para Inglaterra en xullo de 1926, e rapidamente estableceuse na atmosfera artística e literaria de Londres traballando para  pequenas prensas tales como a  de Mandrake  fundada por Edward Goldston y P. En 1930. Os exemplos de Egan apareceron nunha edición de Lles Fleurs du mal (1929) de Baudelaire. Tamén ilustrou varios traballos do escritor francés Pierre Louÿs./(Grazas a Anabela Abreu)