VideoArte, poesía visual, arte sonora visual e performance.


Esbozos de momentos paralizados

Meu canal de Videoarte, poesía visual, audiovisuais

A poesía visual é unha forma experimental na que a imaxe, o elemento plástico, en todas as súas facetas, técnicas e soportes, predomina sobre o resto dos compoñentes. Esta forma de poesía non verbal, constitúe un xénero propio, e no campo da experimentación, os creadores móvensen na fronteira entre os xéneros e as artes, como a pintura, acción poética, o teatro, a música e a mesma lírica discursiva, dando lugar a diversas formas de poética:

poesía visual (concretismoletrismo, semiótica)

poesía obcxetual, poesía fonética, poesía sonora, poema acción, pseudovisual.

Contidos para o ensino:
Cultura Audiovisual